Onderzoek naar informatieuitwisseling tussen kinderdagverblijven, bso’s en basisscholen

27 augustus 2019

Hoe wisselen kinderopvangorganisaties en basisscholen informatie uit over kinderen? Daar is nog niet veel over bekend. In opdracht van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet Ecorys samen met Sardes en MOOZ onderzoek naar deze informatieoverdracht.

In dit onderzoek beantwoorden we de volgende hoofdvraag: Welke (aanvullende) behoefte aan onderlinge informatieoverdracht is er bij scholen en kinderopvangorganisaties om een goede doorlopende ontwikkellijn aan te kunnen bieden voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar?

Doel van dit onderzoek is om:

  • te achterhalen welke manieren van informatieoverdracht goed werken;
  • te bekijken waar behoefte aan is als het gaat om informatieoverdracht;
  • te achterhalen of en hoe het overdragen van informatie over kinderen bijdraagt aan een doorlopende ontwikkelingslijn voor 0-12 jarigen. 

Bij dit onderzoek maken we gebruik van:

  1. literatuuronderzoek,
  2. interviews met informatie-experts,
  3. enquêtes onder schoolleiders in het basisonderwijs en kinderopvangmanagers,
  4. interviews met schoolleiders en kinderopvangmanagers
  5. focusgroepsgesprekken.

Vanaf september kunt u de enquête over informatie-uitwisseling invullen. Geselecteerde basisscholen en kinderopvangorganisaties ontvangen hierover een e-mail met meer informatie. Uw ervaringen zijn zeer waardevol. Met het invullen van de enquête helpt u ons enorm met dit belangrijke onderzoek. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met Floor van Oort van Ecorys.