Goed cultuur onderwijs, ook in de toekomst

27 juni 2019 Goed cultuur onderwijs, ook in de toekomst

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft door Sardes en Bureau Art kwalitatief onderzoek uit laten voeren naar de opbrengsten van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziekonderwijs. Het onderzoek moest een betrouwbaar beeld opleveren van de opbrengsten en tevens behulpzaam te zijn bij het vormgeven van een vervolg op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: in hoeverre hebben het beleidsprogramma CmK in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen? 

Meer lezen over de conclusie, aandachtspunten en wensen? Of het hele rapport downloaden? Klik hier.