taalindekinderopvang.nl vandaag online

08 oktober 2018

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle medewerkers in de kinderopvang voldoen aan de taaleis 3F mondelinge vaardigheden. Dat betekent dat medewerkers voor die tijd geschoold moeten zijn. Het geld daarvoor kan maar een keer uitgegeven worden. Aan uw organisatie de keus: maakt u deze kosten uitsluitend om aan de wettelijke vereisten te voldoen of grijpt u deze kans om, voor dezelfde prijs, een kwaliteitsslag te maken? Met deze laatste keuze slaat u twee vliegen in een klap: de medewerkers voldoen aan de taaleis 3F én de organisatie ontwikkelt zich tot een duurzaam taalrijke kinderopvang.

 

Geen stress, maar inspiratie!

Voor organisaties en medewerkers is de wettelijke taaleis 3F soms een bron van stress. Door de taaleis op te nemen in een bredere visie op de ontwikkeling van de organisatie, wordt het werken aan taal een onderdeel van een inspirerend traject waarin medewerkers worden uitgedaagd om het beste van zichzelf te geven, voor hun eigen professionele ontwikkeling, voor de kwaliteit van de organisatie en voor de ontwikkeling van de kinderen.  

De website taalindekinderopvang.nl geeft antwoord op vele vragen over de taaleis 3F, waar alle medewerkers in de kinderopvang binnen een aantal jaar aan moeten voldoen. Hier vindt u actuele informatie over vrijstellingen, criteria voor toetsing en scholing, organisatie, achtergronden en financiering van 3F-taaltrajecten én over hoe uw medewerkers aan de taaleis kunnen voldoen.

Neem een kijkje op de website.