Kopgroep de Bibliotheek op school: samen werken aan duurzame resultaten

02 oktober 2018

Twaalf basisscholen en twaalf bibliotheken door heel Nederland hebben de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt aan het stimuleringstraject de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen. Extra middelen zijn ingezet om een serieuze slag te maken in het bevorderen van lezen op school en thuis. Door gebruik te maken van de monitor en samen aan creatieve projecten rondom leesbevordering te werken is er heel wat bereikt.

Tijdens de Inspiratiedag op donderdag 20 september in de RAI in Amsterdam hebben de betrokken scholen en bibliotheken de resultaten van de afgelopen twee jaar gepresenteerd. Op alle locaties is door middel van intensieve samenwerking aan specifieke doelen gewerkt. Dat varieerde van kleine doelen, die goed met de monitor te volgen waren (alle jongens in groep 4 hebben meer plezier in lezen), tot doelen als: de gemeente en de bibliotheek ondersteunen wegens aanhoudend succes van de Bibliotheek op school met extra uren voor de leesconsulent.

Sardes heeft de afgelopen twee jaar een ondersteunende rol naar de  betreffende bibliotheken gehad. Zij heeft in samenwerking met de twaalf leesconsulenten de twaalf basisscholen verspreid over het hele land begeleid en getraind in het systematisch werken aan leesbevordering.    

Lees meer op de website van de Bibliotheek op School.