Nieuwsbrief Kansen voor kinderen

05 maart 2018

Onderwijsvoorrangsbeleid, Onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijskansenbeleid…
De naam en het beleidskader van onderwijsachterstandenbestrijding veranderen door de jaren heen. Wat niet verandert is de inzet van dit beleid: betere kansen bieden aan kinderen die het risico lopen om achterop te raken in het onderwijs. Een ambitie die Sardes na aan het hart ligt. Hoe het beleid ook heet en wat de beleidskaders ook zijn, Sardes ondersteunt de landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen bij de invulling, uitvoering en evaluatie van het beleid. In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over: samen ondersteuning bieden aan gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en het (G)OAB-budget.

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2018