Gelijke kansen: een frisse blik op een klassiek thema

18 juli 2017 Jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten

In het kader van haar 25-jarig jubileum brengt Sardes het jubileumboek 'Kansen bieden in plaats van uitsluiten' uit. Op 15 november organiseert Sardes de bijeenkomst 'Gelijke kansenbeleid voor gemeenten'.

Jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten

In het kader van haar 25-jarig jubileum brengt Sardes het jubileumboek Kansen bieden in plaats van uitsluiten uit . Een boek met actuele wetenschappelijke inzichten over gelijke kansen met bijdragen van onder andere Maurice Crul, Louise Elffers, Inge de Wolf en Eddie Denessen. Zij en vele anderen beschrijven elk vanuit hun eigen achtergrond en expertise op welke manier verschillen ontstaan, wat de oorzaken daarvoor zijn, welke oplossingen er in de loop der tijd gezocht zijn en welk resultaat dat heeft gehad. Naast de bijdragen vanuit een overkoepelend - sociologisch perspectief komen ook specifieke aspecten naar voren, zoals taalstimulering, ouderbetrokkenheid, voor- en vroegschoolse educatie en de overgang van voorschools naar school en overgangen tussen de verschillende onderwijstypen die met name voor kinderen uit achterstandssituaties kwetsbare momenten vormen.

Voor meer informatie en bestellen klikt u hier.

Bijeenkomst Gelijke kansenbeleid voor gemeenten

Op 15 november organiseert Sardes van 12:30-16:30 uur de bijeenkomst 'Gelijke kansenbeleid voor gemeenten'. Tijdes deze bijeenkomst bespreken we de gevolgen en mogelijkheden van het nieuwe OAB-beleidskader. Na deze middag bent u beter voorbereid op de OAB-beleidsperiode na 2017: u weet welke thema’s er spelen en heeft nagedacht over de mogelijkheden voor uw eigen gemeente.

Voor meer informatie en aanmelden klikt u hier