Sardes in beeld

25 januari 2017

In 2017 viert Sardes haar 25-jarig jubileum.

In de afgelopen jaren heeft Sardes zich ingezet voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, met als belangrijke pijlers 'gelijke kansen', 'passend onderwijs', 'ouderbetrokkenheid' en 'taal & lezen'.

Ook in de toekomst zal Sardes in het werkveld van opvang, onderwijs en opvoeding een professionele en toonaangevende speler zijn. Een speler die ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert. Die vertrouwt op de wijsheid van de wetenschap, op de dienstbaarheid van het beleid, maar vooral op de kracht van de praktijk.

Maak kennis met Sardes in deze korte film.