Uitslag prijsvraag bij het project ‘Wie m/v snijdt het vlees’

02 juli 2015

Enkele weken geleden daagde Sardes organisaties uit om na te denken over hoe zij de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen kunnen vergroten. Daarop kregen we verschillende enthousiaste inzendingen binnen van organisaties die daarmee graag aan de slag willen. De verscheidenheid aan inzendingen maakte de keuze lastig, maar het is gelukt! De gelukkige prijswinnaars zijn:

Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel met het project: ‘Vaders geven het stokje door’

                                                                        &

Stichting peuterspeelzaal de Marne, de Bibliotheek in Leens en de JGZ in de gemeente De Marne met het project: ‘papa-week’

De prijswinnaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld en willen we langs deze weg nog eens van harte feliciteren! Verder willen we nogmaals alle deelnemers bedanken voor de mooie en enthousiaste inzendingen. Via deze website zullen we jullie op de hoogte houden van de opzet en uitvoering van beide projecten!

Meer weten?