Vacatures en stages

 

Stages

Voel je je aangesproken door het werk van Sardes? Wij bieden (master)studenten graag de gelegenheid om stage te lopen. Per semester (september-januari en januari-juni) hebben we plaats voor twee studenten. Als je kiest voor een stage bij Sardes draag je bij aan een van de projecten waar op dat moment aan gewerkt wordt. Opdrachten van Sardes zijn o.a.: Wat zijn de opbrengsten van VVE of van schakelklassen in een gemeente? Wat kunnen we zeggen over de kwaliteit van de kinderopvang? Hoe breng je een doorgaande lijn tot stand binnen het onderwijsachterstandenbeleid? Hoe betrek je ouders bij de ontwikkeling van hun kind? Sardes brengt processen en opbrengsten zo helder mogelijk in beeld en geeft op basis van de uitkomsten adviezen. Ook zijn we betrokken bij de implementatie van beleidsmaatregelen. Flexibiliteit en maatwerk staan in onze opdrachten voorop. Het gaat om concrete onderzoeken (kwantitatief als kwalitatief) en advies, en om deskundigheidstrajecten die Sardes uitvoert in opdracht van derden. 

Voor de periode september 2019 - januari 2020 zijn de stageplekken gevuld. Vanaf heden kun je je belangstelling voor het semester januari -  juli 2020 kenbaar maken.

 

We zijn voor het komende semester op zoek naar stagekandidaten:

Een student (bachelor of master) die zich bezig wil houden met Integrale Kindcentra (IKC). In een integraal kindcentrum werken (ten minste) kinderopvang en onderwijs samen. Zij willen gezamenlijk een omgeving creëren waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Sardes ondersteunt IKC’s bij het komen tot een gedeelde visie, teamvorming en een inhoudelijk doorgaande lijn. Maar wij zijn ook actief als het gaat om de organisatorische en financiele aspecten van IKC-vorming of om verduurzaming. Een stagiaire gaat aan de slag met het uitwerken van hieraan ondersteunende producten en diensten, zoals bijvoorbeeld een whitepaper, een spel of een digitaal assessment. Lijkt dit je een uitdagende en passende stage-opdracht? Mail ons je cv en motiviatie via: secretariaat@sardes.nl

Andere stagiaires moedigen we ook aan kennis met ons te maken. Stuur ons een mail met je cv en motiviatie. Wil je daarbij aangeven in welk concreet Sardes-thema je je tijdens je stage wilt verdiepen? Bekijk hiervoor onze website. We kijken dan of er bij dit thema mogelijkheden zijn om deel te nemen aan een project. Je kunt mailen aan: secretariaat@sardes.nl

Erkende kwaliteit bij Sardes