Ruben van Esch

Ruben van Esch
Ruben van Esch
Onderzoeker / adviseur
r.van.esch@sardes.nl

Ruben begon als pedagogisch wetenschapper aan de Universiteit van Utrecht nadat hij zijn master Opvoedingsvraagstukken had afgerond. Zijn eerste onderzoek betrof een effectmeting en procesevaluatie van een ouderschapsprogramma in ruraal Kenia. In deze periode ontwikkelde hij zich als onderzoekcoördinator en interviewer. Hierna ging hij naast zijn onderzoekstaken aan de slag als docent bij de UU, waar hij colleges en werkgroepen gaf over uiteenlopende onderwerpen als ontwikkelingspsychologie, culturele diversiteit, inclusie, en ook meer abstracte thema’s als kennisontwikkeling en methodologie. Hiernaast deed hij onderzoek voor de gemeente Utrecht naar ouderschapsinitiatieven en decentralisatie in de (jeugd)zorg. Sinds begin 2021 werkt Ruben bij Sardes, waar hij zich met name bezighoud met projecten gericht op gelijke kansen, diversiteit en inclusie.  

Erkende kwaliteit bij Sardes