Drs Frank Studulski

Frank Studulski
Drs Frank Studulski
Senior adviseur / procesbegeleider
f.studulski@sardes.nl

• Kost het gebrek aan samenwerking veel tijd?

• Ontbreekt het de school aan een krachtig pedagogisch-didactisch plan dat mensen bindt?

• Ontbreekt het de docenten aan trots?

• Werken uw docenten geïsoleerd in de klas?  

 

 

Voorstellen

 

Ik ben Frank Studulski. Ik begeleid scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten die worstelen met verschillende verwachtingen in de onderlinge samenwerking. Ik reik nieuwe perspectieven aan op de educatieve praktijk en verhelder organisatorische en inhoudelijke vraagstukken. Door mensen op hun betrokkenheid aan te spreken, komen we tot de kern van de samenwerking. Die samenwerking is nodig om kinderen kansen en een brede ontplooiing te bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende personen.

“Ik geloof in de kracht van samenwerking. Excellentie ontstaat door samen aan oplossingen te werken. Je kunt tot nieuwe oplossingen komen als je je pijnpunten durft te benoemen. Alleen door eerlijke feedback kan samenwerking tot betere kwaliteit leiden. Ik geloof dat een brede ontwikkeling van kinderen zelfstandige volwassenen voortbrengt.”

 

Resultaten

 

• Betrokken medewerkers

• Kinderen met een kompas voor zelfstandigheid

• Een educatieve organisatie die is ingericht voor de brede ontwikkeling van kinderen

• Pedagogen die de brede ontwikkeling van kinderen zien én stimuleren

 

Ervaring en opleiding

Frank Studulski studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie westerse demografie. Hij werkte van 1990-1992 bij de Besturenraad PCO als opsteller van leerlingenprognoses en van 1992-1995 bij de Adviesraad voor het Onderwijs als wetenschappelijk staflid. In de periode 1995-2001 was hij werkzaam bij de Directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW. Daar nam hij deel aan beleidstrajecten op het gebied van veiligheid op school, geweld op straat, jeugdbeleid, NT2, grote stedenbeleid, armoedebeleid, brede school, onderwijskansen en cultuur en school. Frank werkt sinds 2001 bij Sardes.

 

Publicaties en artikelen

Handboek IKC (09/2016)

De gemeente en integrale kindcentra (09/2016)

Artikel in Basisschoolmanagement (01/2015): Werken aan de specialisatie het jongere kind en het oudere kind op de Pabo

 

Erkende kwaliteit bij Sardes