Drs Puk Witte

Puk Witte
Drs Puk Witte
Senior adviseur
p.witte@sardes.nl

Goede onderwijs- en opvangvoorzieningen voor een nieuwe generatie. Daar maak ik me graag sterk voor! Dat ik als buitenstaander hier kritisch over mee kan en mag denken, dat zie ik als een voorrecht. Dat we vanuit Sardes altijd oog hebben voor de maatschappelijke waarde van deze organisaties, is de kers op de taart.  

De menselijke factor

Als psycholoog ben ik geboeid door de menselijke factor binnen organisaties. In het bedrijfsleven heb ik veel geleerd over strategisch sturen van een organisatie en het vormgeven van veranderingen. Dit combineer ik sinds 2017 in mijn werk als senior adviseur bij Sardes, waar ik onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties begeleid bij strategische vragen en organisatieontwikkelingen.. Altijd met oog voor het organisatie- én maatschappelijk belang.  

Je kunt bij mij terecht voor vragen als 

  • Wat komt er op ons af en welke keuzes moeten wij met onze organisatie maken? 
  • Hoe komen we samen tot een IKC, tienercollege of andere gedeelde onderwijsvoorziening? 
  • Past het allocatiemodel van ons samenwerkingsmodel nog wel? Onze verwijzingen naar het (v)so nemen toe, maar hoe komt dat en hoe keren we het tij?
  • Inclusie, wat betekent dat en hoe zou dat er voor ons uit kunnen zien?

Zo ga ik te werk

Ik sta graag naast de opdrachtgever in de rol van procesbegeleider, sparringspartner en/of critical friend. Samen gaan we op zoek naar passende antwoorden. Die voortkomen uit data, documenten, literatuur, interviews, onderzoek en verdiepende gesprekken met collega's.  

Voorbeeldprojecten

Toekomstverkenning Tinten
Wat zijn de kansrijke mogelijkheden voor de toekomst van Stichting Peuterwerk?  Die vraag stond in de toekomstverkenning centraal. Om deze te beantwoorden heeft Sardes een in- en externe analyse uitgevoerd. De inzichten zijn vertaald naar strategische opties. Lees meer

Totstandkoming Aurelius College (10-14 onderwijs)
Van het prille begin is Puk procesbegeleider en critical friend geweest van de partners van het Aurelius College: een 10-14 school in Utrecht (opening gepland september 2022). 

Pedagogische visie Bink
Bink formuleerde een nieuwe missie, visie en kernwaarden en vroeg Sardes om met de organisatie een bijpassend pedagogisch beleidsplan te schrijven. Met dit plan wil Bink een nieuwe impuls geven aan de hoge kwaliteit waar zij voortdurend naar streeft. Lees meer

  

Publicaties

Grip op Passend Onderwijs: doelstellingen en evaluatie (2021)

Gepubliceerd in: VTOI-NVTK magazine 

Auteurs: Sanne Spiero en Puk Witte

Bekijk deze publicatie

Bekijk deze publicatie

De zeven doorgaande lijnen van het IKC(2020)

Auteurs: Frank Studulski, Joke Kruiter en Puk Witte.  

Bekijk deze publicatie

 

10-14 onderwijs: een stelselwijziging van onderop? (2019)

Auteurs: Puk Witte en Sandra Beekhoven m.m.v. Harry Grimmius

Bekijk deze publicatie

Is ons onderwijs een ‘jaagsysteem’ aan het worden? (2018)

Gepubliceerd in: VanTwaalftotAchttien

Auteurs: Puk Witte en Lilian van der Bolt.  

Bekijk deze publicatie

 

Ervaring en opleiding

Na een afstudeerstage bij het (toenmalig) Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit in Heerlen, studeerde ik in 2003 studeerde af als psycholoog bij de Universiteit Maastricht. Mijn studie onderbrak ik een jaar voor een trainee-ship aan het Institute for Knowledge and Agent Technology van de Universiteit Maastricht. In de periode 2003-2016 heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en ervaring opgedaan over de volle breedte van Personeel & Organisatie (o.a. strategisch HRM, arbeidsomstandighedenbeleid, kwaliteitsmanagement en medezeggenschap). Bij o.a. de NCOI, Tias en het SIOO verdiepte ik me verder in diverse bedrijfskundige thema’s (o.a. organisatie- en veranderkunde). Sinds 2017 werk ik als adviseur bij Sardes; en ben sinds eind 2021 daarnaast redacteur bij DNM: het vakblad voor schoolleiders en -bestuurders.
 

Eens kennismaken?

Bel of mail me gerust als ik je ergens bij kan helpen. 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes