Robine Mens

Robine Mens
Robine Mens
Adviseur
r.mens@sardes.nl

Ervaring en opleiding

Robine Mens studeerde in 2013 af als bestuurskundige, met als afstudeerrichting “besturen van maatschappelijke organisaties”, aan de Vrije Universiteit. Na haar studie werkte zij bij Diversion, een bureau voor maatschappelijke innovatie dat zich onder meer richt op de vormgeving en uitvoer van projecten rondom het (informeel) onderwijs. Als projectleider van het leesstimuleringsprogramma de VoorleesExpress was zij onder andere verantwoordelijk voor de training en begeleiding van vrijwilligers op het gebied van thema’s als taal en ouderbetrokkenheid. Daarnaast was zij betrokken bij diverse scholenprogramma’s gericht op jeugdparticipatie en de inspraakmogelijkheden van jongeren. Sinds februari 2017 werkt Robine als adviseur bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes