Dr Karin Vander Heyden

Karin vander Heyden
Dr Karin Vander Heyden
Onderzoeker / adviseur
k.vanderheyden@sardes.nl

 

Ervaring en opleiding

Karin Vander Heyden studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht (2004-2010). Eerst deed zij een onderzoeksmaster (Development and Socialization in Childhood and Adolescence) en vervolgens een klinische master met de afstudeerrichting leerlingenzorg. Haar afstudeeronderzoek ging over tweetaligheid bij Turkse en Marokkaanse peuters en kleuters. In december 2010 ging zij werken bij de afdeling Pedagogische Wetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De eerste twee jaar werkte zij daar als junioronderzoeker bij het Centrum Brein en Leren en deed zij verschillende onderzoeksprojecten in basis- en voortgezet onderwijs. In de vier jaren daarna werkte zij aan haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling en training van ruimtelijke vaardigheden bij kinderen op de basisschool. Dit onderzoek vond plaats in samenwerking met meer dan twintig scholen. Tijdens haar promotietijd verzorgde Karin onderwijs aan pedagogiekstudenten. Zij gaf vakken over ontwikkelingspsychologie en (passend) onderwijs en begeleidde studenten bij hun stage en scriptie. Sinds februari 2017 werkt Karin als adviseur bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes