Jan Maarse MSc

Jan Maarse
Jan Maarse MSc
Adviseur / onderzoeker
j.maarse@sardes.nl

Ervaring en opleiding

Jan Maarse studeerde geschiedenis aan de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht. Hierna werkte hij op de Internationale Schakelklassen Utrecht (ISK). Hij studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en na het afronden van zijn Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV) in 2011 werkte Jan voor het UNESCO instituut IIEP (International Institute of Educational Planning) als programma specialist. Van 2014 tot 2017 was hij docent. Tevens behaalde hij zijn Nt-2 docentenbevoegdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2017 werkt Jan als adviseur en onderzoeker bij Sardes. Daar houdt hij zich onder meer bezig met thema’s als leesbevordering en leesplezier, nieuwkomersonderwijs/Nt-2 en breed onderwijsonderzoek en procesbegeleiding.

 

Publicaties en artikelen

Artikel in LES (203, 2017) Anticiperen op een aanbod? Naar effectief taalonderwijs voor nieuwkomerskinderen in het onderwijs

Artikel in Didactief (19-10, 2017) Ex-vluchtelingenkinderen op jouw school: werk aan een goede start - oktober 2017

Artikel in LES (34, 2016) Stage lopen op de nieuwe school: Doorschakelen van isk naar vo

Artikel in Research in Comparative and International Education, (8-3, 2013) The Impact of Large-Scale International Assessments: A Case Study of How the Ministry of Education in Namibia used SACMEQ Assessments to Improve Learning Outcomes

 

 

Erkende kwaliteit bij Sardes