Dr Joke Kruiter

Dr Joke Kruiter
Dr Joke Kruiter
Senior onderzoeker/adviseur
j.kruiter@sardes.nl

• Wil je weten welke resultaten je kunt verwachten van je beleid/maatregelen?
• Wil je in beeld brengen welke effecten er zijn bereikt?
• Heb je onvoldoende zicht op de stand van zaken op dit moment?
• Wil je weten of er voldoende draagvlak is voor je toekomstplannen?
• Wil je weten of je doelen en middelen logisch met elkaar samenhangen?
• Wil je maatregelen en procedures bijeenbrengen in een samenhangend beleidskader?

 

Voorstellen

Ik ben Joke Kruiter, senior onderzoeker-adviseur bij Sardes. Samen met opdrachtgevers bij scholen, gemeenten en ministeries kijk ik naar perspectieven voor de toekomst, op basis van de stand van zaken nu. Waar wil je naar toe als het gaat om onderwijs, opvoeding en opvang? Wat vind je van belang voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, voor professionals en voor organisaties? Aan de hand van een duidelijke analyse van de stand van zaken onderzoeken we samen welke stappen nodig en mogelijk zijn om die visie op de toekomst werkelijkheid te laten worden. Ik leg de verbinding tussen de praktijk, beleid, onderzoeksgegevens en wetenschappelijke inzichten. Op die manier ontstaat een gefundeerde blik op de toekomst vanuit een heldere analyse op de stand van zaken nu.

‘Ik geloof dat elk kind van nature nieuwsgierig is en graag wil leren. Ik geloof ook dat ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers dromen van een goede toekomst voor ‘hun’ kinderen en zich daar voor inzetten. Als we die twee krachten, van kinderen zelf en hun begeleiders, ten volle kunnen benutten door goede ondersteuning en faciliteiten te bieden, dan moet er voor elk kind een passende plek in ons onderwijssysteem zijn. Een plek waar kinderen de basisvaardigheden leren die ze nodig hebben om verder te komen in de maatschappij, en waar ook ruimte is voor hun eigen vragen, interesses en nieuwsgierigheid. Zodat elk kind optimaal zichzelf kan zijn’. 

 

Resultaten

• Een heldere analyse van de huidige stand van zaken
• Een helder (beleids)kader waarin doelen, middelen en verwachte uitkomsten met
   elkaar samenhangen
• Zicht op uitkomsten en effecten van maatregelen/beleid
• Zicht op draagvlak en hoe daar aan gewerkt kan worden
• Een duidelijk plan om te werken aan de toekomstvisie
 

Ervaring en opleiding

Joke studeerde onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna werkte ze als onderzoeksmedewerker bij de GGD Groningen en als AiO bij het GION. Daar promoveerde ze in 2002 op een onderzoek naar de effecten van de Vensterschool (brede school in Groningen) op opvoeding en gedrag. Vanaf 2002 was ze onderzoeker/adviseur bij Oberon, o.a. op de thema’s brede school/ikc, cultuuronderwijs, onderwijsachterstandenbeleid, Loopbaanoriëntatie en begeleiding en kwaliteitszorg. Joke werkt sinds 2015 bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes