Drs Hester Heerdink

Hester Heerdink
Drs Hester Heerdink
Adviseur
h.heerdink@sardes.nl

Na afronding van de studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en de PABO heeft Hester Heerdink gewerkt als groepsdocent op het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar ze les gaf aan jongeren met gedragsproblemen. Ook heeft Hester ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang.

In het kader van de Masteropleiding ‘Opvoedingsondersteuning’ aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze bij Sardes onderzoek gedaan naar de consequenties van het  passend onderwijs voor thuiszitters. Na het afronden van dit afstudeeronderzoek, en het behalen van haar Mastergraad, is Hester sinds januari 2014 in dienst bij Sardes. Zij houdt zich onder andere bezig met thema’s als mediaopvoeding, schakelklassen, ouderbetrokkenheid en voor- en vroegschoolse educatie.

 

Publicaties en artikelen

Artikel in HJK (02/2017): Doorgaande lijn voorschool-school

Sardes Special nr 19 - Kind en media #hetbegintmetopvoeden

Erkende kwaliteit bij Sardes