Dr Paulien Muller

Paulien Muller
Dr Paulien Muller
Senior onderzoeker / adviseur
p.muller@sardes.nl

Paulien werkt sinds januari 2011 bij Sardes waar zij onderzoek doet op de verschillende terreinen waarop Sardes actief is, met name op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie en professionalisering in de kinderopvang. Momenteel is zij deeltijd gedetacheerd bij een G37-gemeente waar zij het OAB-beleid vorm geeft en een gemeentelijke pilot 16 uur vve begeleidt. Zij maakt deel uit van het kernteam van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) in opdracht van het Ministerie van SZW. Zij was en is projectleider bij verschillende vve-kwaliteitsonderzoeken voor kinderopvangorganisaties, schoolbesturen en gemeenten. Tevens is zij coördinator van het Consortium Vluchtelingenpeuters, een samenwerkingsverband met het NJi, Sociaal Werk Nederland en Pharos. 

Paulien studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), specialisatie Cultuurvergelijking, Migratie en Minderheden, aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde aan het Mensenrechteninstituut van de Universiteit Utrecht. Zij werkte als onderzoeker voor onder andere het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER), Pharos (kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid) en het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarnaast doceerde zij bij ASW en werkte een jaar in Peru voor een lokale kinderrechtenorganisatie.

Erkende kwaliteit bij Sardes