Dr Paulien Muller

Paulien Muller
Dr Paulien Muller
Senior onderzoeker / adviseur
p.muller@sardes.nl

Paulien Muller studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (ASW), specialisatie Cultuurvergelijking, Migratie en Minderheden, aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde aan het Mensenrechteninstituut van de Universiteit Utrecht op een proefschrift over het transnationale familieleven van Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Zij werkte als onderzoeker voor onder andere het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER), Pharos (kenniscentrum vluchtelingen en gezondheid) en het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarnaast doceerde zij bij ASW en werkte een jaar in Peru voor een lokale kinderrechtenorganisatie.

Paulien werkt sinds januari 2011 bij Sardes waar zij onderzoek doet op de verschillende terreinen waarop Sardes actief is, met name op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie en professionalisering in de kinderopvang. Zij organiseerde een landelijke conferentie over professionalisering in de opvang en educatie van 0-12 jarigen. Zij was projectleider bij verschillende vve-metingen voor kinderopvangorganisaties en schoolbesturen. Ze voerde onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van OCW naar de inzet van hbo'ers op de vve-groepen en naar het functioneren van ib'ers in de voorscholen. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken deed zij onderzoek naar de validiteit van het observatie-instrument pedagogische praktijk van de GGD Nederland. Verder traint zij pm'ers, coaches en docenten in het werken met VVE en opbrengstgericht werken.

Erkende kwaliteit bij Sardes