Drs Marianne van Teunenbroek

Marianne van Teunenbroek
Drs Marianne van Teunenbroek
Adviseur / trainer
m.van.teunenbroek@sardes.nl

• Betwijfel je of onderwijsvernieuwingen de ontwikkeling van de kinderen bevorderen?
• Vind je het moeilijk om in te spelen op de verschillen tussen kinderen?
• Is jouw organisatie een speelbal van wat er op jullie afkomt?
• Vindt het team het moeilijk om te gaan met feedback?
• Zet de school de aanbevelingen van de inspectie niet optimaal in voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit?
• Ondersteunt de cultuur niet dat men van elkaar blijft leren?
• Lukt het niet te bepalen welke ontwikkeling prioriteit heeft? En wat dat betekent voor de professionalisering van het team?
• Sluit het strategisch beleid niet aan bij de behoeften van de organisatie?

 

Voorstellen

Ik ben Marianne van Teunenbroek, adviseur bij Sardes. Ik help teams en hun leidinggevenden in kinderopvang en onderwijs die het gevoel hebben te worden afgeleid van waar hun werk om draait: de ontwikkeling van kinderen. Ik vertaal wetenschap en beleid naar de praktijk van het team en het stategisch beleid van de organisatie. De visie van het team maken we expliciet en hanteren we als richtlijn voor de toekomst. Professionals leren hun eigen keuzes maken. Ze hebben vertrouwen in hun eigen kracht en plezier in hun werk. Collega’s bieden ruimte aan elkaar, ze bekijken nieuwe ontwikkelingen met een open blik en durven ook kritisch te zijn. Werkvloer, directie en bestuur staan in nauw contact en versterken elkaar. Zo zorgen we samen voor een hoge kwaliteit in onderwijs en kinderopvang, met oog voor de kansen van elk kind.

“Ik geloof dat het niet uitmaakt wie je ouders zijn, of waar je huis staat. Je verdient het dat je talent wordt herkend, dat iemand je helpt dat talent te ontwikkelen en je een steuntje in de rug biedt als dat nodig is. Je hebt recht op de kans om later zelf je toekomst vorm te geven. Ieder kind verdient begeleiding, steun en onderwijs van leidsters en leerkrachten die dat met energie, hart en ziel doen. Zonder terughoudendheid, vooroordelen of scepsis. Met geloof in de kansen en talenten van kinderen, de talenten van zichzelf en van hun collega’s. Met een open, lerende houding ten opzichte van collega’s, ouders én nieuwe inzichten op hun vakgebied. Ik geloof in een wereld waarin elk kind groeit.”

 

Resultaten

• Visie op onderwijs
• Zin in je werk
• Voelen dat je het verschil maakt
• Een krachtige organisatie
• Je weet hoe je het beste uit elk kind haalt
• Je eigen talent inzetten om dat van anderen te stimuleren
• De weg kiezen die past bij je overtuigingen
• Kinderen helpen bij het vormgeven van hun eigen toekomst
• Vertrouwen op je eigen professionaliteit en die van elkaar
• Zelf aan het roer staan
• Beleid met visie en stategische focus

 

Ervaring en opleiding

Marianne van Teunenbroek studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze is afgestudeerd op het gebied van Organisatie, Cultuur en Management door de effecten en meerwaarde van mentoring te onderzoeken. Vervolgens heeft ze een aantal jaren gewerkt als organisatieadviseur bij Alares, een jong adviesbureau dat zich richt op de publieke sector. Sinds april 2010 werkt Marianne bij Sardes.

Erkende kwaliteit bij Sardes