Drs Kees Broekhof

Kees Broekhof
Drs Kees Broekhof
Senior adviseur / trainer
k.broekhof@sardes.nl

• Leveren scholingstrajecten onvoldoende op voor de praktijk?

• Lukt het je team niet om vernieuwingen vast te houden?

• Zijn ouders onvoldoende betrokken bij de school?

• Weet je niet hoe je ouders kunt stimuleren hun kinderen te ondersteunen?

• Lukt het je niet om uit leerlingen te halen wat erin zit?

• Dagen leerkrachten de kinderen onvoldoende uit?

• Vraag je je af hoe je betere opbrengsten voor taal kunt realiseren?

• Lukt het niet om nieuwe werkwijzen in te voeren?

 

Voorstellen

Ik ben Kees Broekhof van Sardes. Ik werk samen met leidsters en leerkrachten die te maken hebben met kinderen die onvoldoende kansen krijgen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Dat doe ik door ze te trainen in effectieve werkwijzen, materiaal te ontwikkelen en te adviseren over beleid rond taal en professionalisering. Dit leidt ertoe dat de inspanningen van leidsters en leerkrachten zich vertalen in betere schoolprestaties van de kinderen.

Kijk hier naar een videocollege van Kees Broekhof over lezen en taalontwikkeling, in opdracht van Kunst van Lezen.

 

Resultaten

• Leraren hebben plezier in hun werk
• De kinderen hebben vertrouwen in hun eigen kunnen.
• Ouders weten hoe hun kind te helpen
• Ouders stimuleren thuis de taalontwikkeling
• Leerlingen worden beter in begrijpend lezen
• Leerlingen hebben een grotere woordenschat
• Leraren halen betere prestaties uit de kinderen
• Levendige lessen op school
• Leerlingen leren meer in de les
• Doelgerichte samenwerking tussen leraren
• Een professioneel leerkrachtenteam
• Nieuwe werkwijzen krijgen een vaste plaats in de lespraktijk
• Leerkrachten verkleinen de ontwikkelingsachterstanden van kinderen
• Het team zit op één lijn 

 

Ervaring en opleiding

Kees Broekhof studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en Migratie- en Integratiestudies (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte van 1989 tot 1995 als vertaler en redacteur bij het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs. Sinds 1996 werkt Kees bij Sardes.

 

Publicaties en artikelen

Opiniestuk De Volkskrant (29/4/2018) Lezen moet wél leuk zijn (en andere vakken ook)

Opiniestuk NRC (7/12/2017) Daling leesplezier is zorgwekkender dan daling leesniveau

Artikel in Public Library Quarterly (2017) ‘The Art of Reading: the National Dutch Reading Promotion Program’.

Opiniestuk in Trouw (5/2017), ‘Bieb heeft de sleutel voor geletterdheid’.

Artikel in HJK (02/2017): Wat maakt VVE effectief?

Artikel in JSW (04/2016): Zo boek je woordenwinst!

Artikel in Basisschool management (07/2015): Bibliotheek op school verbetert leerprestatie

Showing the impact of school-library cooperation through digital monitoring

 

Erkende kwaliteit bij Sardes