Resultaatafspraken en monitoring

Wil jij ook samen met je oab-partners in gesprek over de kwaliteit van het beleid? Dan is het om verder te komen dan de ervaringen van de betrokken organisaties heel waardevol om feiten en cijfers als onderlegger te hebben. Ontwikkel samen met Sardes een monitor en maak het zo klein of zo groot als bij jouw gemeente past. 

Resultaatafspraken

Veel gemeenten zijn de afgelopen periode in de weer met de resultaatafspraken voor de voor- en vroegschoolse educatie. Het in beeld brengen van de ontwikkelingsresultaten van doelgroepkinderen is niet alleen een wettelijke verplichting, maar levert de gemeente en haar vve-partners ook een stevig fundament voor een interessant gesprek over vve-beleid en kwaliteit. Sardes heeft het afgelopen jaar verschillende gemeenten begeleid bij de resultaatafspraken. Onze ondersteuning is op maat en kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen:

  • een aantal werksessies om samen met de partners de inhoudelijke kaders voor de resultaatafspraken te formuleren: o.a. om welke kinderen gaat het, welke locaties en scholen doen mee, welke verwachtingen formuleren we ten aanzien van de groei en ontwikkeling van de doelgroepkinderen.
  • het uitwerken van een implementatieplan: hoe gaan we gegevens verzamelen en analyseren.
  • het daadwerkelijk uitvoeren van de monitor: Sardes neemt de gegevensverzameling en analyse uit handen en schrijft een pakkend rapport met infographics, conclusies en aanbevelingen.

Vve- of oab-monitor

Ook op bredere monitorvraagstukken kan Sardes ondersteuning bieden. Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering is veel mogelijk. We geven hier een aantal voorbeelden van onze opdrachten uit het afgelopen jaar:

  • Voor een middelgrote gemeente ontwikkelden we samen met de uitvoerende partijen een vve/oab monitor, waarin modules als bereik en toeleiding, resultaatafspraken, doorgaande lijn en oab-inzet in het onderwijs een plek kregen. Vervolgens heeft Sardes de benodigde gegevens bij de partijen opgevraagd en een rapport geschreven.
  • Voor elf kleinere gemeenten in Noord-Brabant ontwikkelt Sardes een gezamenlijke vve-monitor, met daarin een breed palet aan inhoudelijke modules.
  • Voor een grote gemeente ontwikkelt Sardes in samenspraak met de partners een monitor die de resultaten en opbrengsten van een nieuwe onderwijsvisie voor de komende tien jaar in beeld gaat brengen.
  • Voor een andere grote gemeente ontwikkelde Sardes de opzet van een Gelijke Kansen Monitor en dacht mee over gegevensverzameling en rapportage. 

Ook benieuwd wat Sardes voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Echt aan de slag met gelijke kansen

Echt aan de slag met gelijke kansen

In deze flyer vindt u onze innovatieve en integrale aanpak voor het werken aan gelijke kansen in het basisonderwijs. Voor besturen, scholen en gemeenten. De aanpak kent vijf verschillende modules die, in overleg met de gemeente of het bestuur, op maat kunnen worden ingezet.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski & Sandra Beekhoven