Sardes helpt scholen en schoolbesturen bij invulling NPOnderwijs

Leerlingen verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Om dit, ook tijdens en na de coronacrisis, mogelijk te maken heeft het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld in het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs). Met de komst van dit programma komt er een boel op u af: mooie kansen, maar ook een hoop werk. Wij helpen scholen en schoolbesturen graag bij het maken van keuzes en het implementeren van uw invulling van het NPOnderwijs. 
 

Ondersteuning voor scholen en schoolbesturen

 Wij ondersteunen scholen en schoolbesturen bij wat er verwacht wordt vanuit het NPOnderwijs. Hierbij zetten wij onze expertises in op het gebied van taal(beleid), het jonge kind, de kwaliteit van VVE en onderwijstijdverlenging. Net als onze instrumenten om met het samenwerkingsverband en de gemeente een gezamenlijke visie en aanpak te creëren.  

Wij helpen scholen en schoolbesturen met:

 1. het kiezen van de juiste interventie  
 2. het implementeren van de plannen 
 3. het monitoren van de uitvoering 
 4. het evalueren van het proces en de opbrengsten 


Wij ondersteunen ook gemeenten

Gemeenten zijn de spil die alle partijen bij elkaar brengt. Wij helpen gemeenten bij het leggen van deze verbindingen. Tegelijkertijd leiden we de inhoudelijke invulling, uitvoering en evaluatie van het NPOnderwijs in goede banen. Zodat zij kunnen focussen op hun kerntaken en optimaal gebruikmaken van de kansen die dit programma de gemeente biedt. 

Dat doen we door:

 1. het ontwikkelen van een gemeentelijke aanpak o.b.v. de schoolplannen
 2. het implementeren van deze plannen
 3. het structureel monitoren van de uitvoering 
 4. het evalueren van het proces en de opbrengst


Onze gereedschappen

Wij zetten ons sinds 1992 in voor het vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en het verkleinen van onderwijsachterstanden. We ontwikkelden hiervoor diverse aanpakken en modellen. Dit noemen we onze gereedschappen. 


Een greep uit onze gereedschappen: 

 1. De Schijf van vijf, die grip geeft op het denken over kansen voor kinderen.
 2. De ambitieladder ouderbetrokkenheid, die helpt om tot een gedeeld beeld over ouderbetrokkenheid te komen. 
 3. Ons model voor een netwerkaanpak, waarin we stap voor stap de lokale samenwerking vormgeven. 
 4. De inclusieladders voor inclusief onderwijs, die we kunnen verbreden naar een inclusief wijkaanbod.
 5. 10 tips voor zomerscholen een praktische infographic voor wie wil starten met een zomerschool.
 6. Handreiking ‘De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs’. 


Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van uw NPOnderwijs-aanbod?

U kunt vrijblijvend met onze adviseurs in gesprek gaan over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs en de betekenis hiervan voor uw school of scholen. Neem hiervoor contact met ons op.