Sardes helpt gemeenten bij invulling Nationaal Programma Onderwijs 

Leerlingen verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Om dit, ook tijdens en na de coronacrisis, mogelijk te maken heeft het kabinet 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld in het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs).  

Als gemeente bent u de spil die alle partijen bij elkaar brengt. Wij helpen u graag bij het leggen van deze verbindingen. Tegelijkertijd leiden we de inhoudelijke invulling, uitvoering en evaluatie van het NPOnderwijs in goede banen. Zodat u kunt focussen op uw kerntaken en optimaal gebruikmaakt van de kansen die dit programma uw gemeente biedt. 
 

Ondersteuning voor gemeenten

Wij ondersteunen gemeenten bij wat er verwacht wordt vanuit het NPOnderwijs. Hierbij zetten wij onze instrumenten in om met samenwerkingsverbanden, scholen en schoolbesturen een gezamenlijke visie en aanpak te creëren. Net als onze expertises op het gebied van taal(beleid), het jonge kind, de kwaliteit van VVE en onderwijstijdverlenging.

Wij helpen gemeenten met:

 1. het ontwikkelen van een gemeentelijke aanpak o.b.v. de schoolplannen
 2. het implementeren van deze plannen
 3. het structureel monitoren van de uitvoering 
 4. het evalueren van het proces en de opbrengst

 

Wij ondersteunen ook scholen en schoolbesturen

Wij helpen scholen en schoolbesturen met:

 1. het kiezen van de juiste interventie  
 2. het implementeren van de plannen 
 3. het monitoren van de uitvoering 
 4. het evalueren van het proces en de opbrengsten 


Onze gereedschappen

Wij zetten ons sinds 1992 in voor het vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en het verkleinen van onderwijsachterstanden. We ontwikkelden hiervoor diverse aanpakken en modellen. Dit noemen we onze gereedschappen. 

Een greep uit onze gereedschappen: 

 1. De Schijf van vijf, die grip geeft op het denken over kansen voor kinderen.
 2. De ambitieladder ouderbetrokkenheid, die helpt om tot een gedeeld beeld over ouderbetrokkenheid te komen. 
 3. Ons model voor een netwerkaanpak, waarin we stap voor stap de lokale samenwerking vormgeven. 
 4. De inclusieladders voor inclusief onderwijs, die we kunnen verbreden naar een inclusief wijkaanbod.
 5. 10 tips voor zomerscholen een praktische infographic voor wie wil starten met een zomerschool.
 6. Handreiking ‘De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs’. 


Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van het NPOnderwijs in uw gemeente?

U kunt vrijblijvend met onze adviseurs in gesprek gaan over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs en de betekenis hiervan voor uw gemeente. Neem hiervoor contact met ons op.