Inclusief onderwijs

Werken aan inclusiever onderwijs staat steeds hoger op de agenda in Nederland. Maar wat betekent inclusief onderwijs? Over welke doelgroep gaat het? En wat is er voor nodig? Sardes ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten graag bij deze uitdagende opgave. 

Van de beleidsvoorlopers (WSNS, LGF) en Passend onderwijs tot inclusief onderwijs. Wij onderzochten het, gaven we advies en begeleidden diverse opdrachtgevers bij deze transitie; waaronder de Onderwijsraad, ECPO, CG-Raad, NRO, OCW en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Deze ervaringen combineren we in onze oplossingen met de kennis, uitdagingen en wensen van nu.  

 

Onze aanpak: 

Ieder, die aan inclusiever onderwijs wil werken, vertrekt vanuit zijn eigen startpunt. In elke regio en in elke school is dat startpunt anders. Ambities voor de toekomst formuleer je samen. Waar willen we naartoe binnen ons samenwerkingsverband? Sardes brengt de huidige situatie in kaart en adviseert over de te zetten stappen, passend bij gedeelde ambities. Uw ambities combineren we met onze kennis van, en ervaring bij, ontwikkelingen rond inclusief onderwijs. 

 

Een greep uit onze projecten: 


(Proces)begeleiding en advies: visievorming inclusief onderwijs  
Voor een gemeente, als regievoerder in de samenwerking onderwijs-jeugdhulp, hebben wij samen met alle schoolbesturen een visietraject doorlopen over inclusief onderwijs. Om de gesprekken te faciliteren, hebben wij een instrument ontwikkeld. Hierin maken we onder andere een onderscheid tussen verschillende dimensies van inclusie: organisatorische inclusie, sociale inclusie en didactische inclusie. Daarnaast brachten wij met dit instrument de ambities van de betrokken partijen in kaart. Zo kregen de gemeente en de schoolbesturen een helder beeld van hun gedeelde ambities en de huidige invulling van inclusief onderwijs.

Wilt u ook gebruik maken van dit instrument? Bel of mail ons voor meer informatie.

Onderzoek integratie (v)so in het regulier onderwijs
Wij onderzoeken in samenwerking met het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugd (NCOJ) de integratie van zes scholen voor (v)so in het regulier onderwijs. Wat zijn de succesfactoren en welke drempels worden ervaren bij het vormgeven van deze integratie? De onderzoeksresultaten bieden handvatten voor toekomstige trajecten, waarin speciale onderwijsvoorzieningen en regulier onderwijs intensiever samenwerken of integreren.   

 
Sardes brengt schoolondersteuningsprofiel in kaart
Vanuit een vaste systematiek brengt Sardes, in een schoolbezoek van één dag, voor u in kaart hoe de huidige ondersteuning eruit ziet. Scholen kunnen deze rapportage benutten voor het schoolondersteuningsprofiel. Samenwerkingsverbanden kunnen met behulp van de opbrengsten van de schoolbezoeken het gemeenschappelijke aanbod èn ieders vertrekpunt voor een meer inclusieve inrichting van het onderwijs definiëren.  

 

Meer lezen? 

  • Lees het artikel 'Praten over inclusie. Hoe pak je dat aan?' (PO Magazine 2022-2)
  • In juni 2020 bracht de Onderwijsraad het rapport 'Steeds inclusiever' uit.  Bekijk het rapport
  • In september 2020 heeft Sardes de Special ‘Perspectief op Inclusief in het onderwijs’ uitgebracht. U downloadt dit magazine gratis via het formulier hieronder.

Sardes Special nr 26 - Perspectief op inclusief in het onderwijs

Sardes Special nr 26 - Perspectief op inclusief in het onderwijs

De Sardes Special ‘Perspectief op inclusief in het onderwijs’ is en tijdschrift vol praktijkvoorbeelden van onderwijsspecialisten, voorlopers en ervaringsdeskundigen. Download de digitale Sardes Special gratis via het formulier hieronder.

 

Wilt u alles weten over: 

- de verandering in het denken over leerlingen met een beperking in ons onderwijsbestel;
- de oorsprong, doelen en noodzakelijke randvoorwaarden voor inclusief onderwijs;
- de praktijkvoorbeelden en tips van voorlopende samenwerkingsverbanden;
- de ervaringen en visie van ervaringsdeskundigen;
- de (on)bedoelde effecten van inclusief onderwijs voor leerlingen met en zonder onderwijsbehoeften;
- en het internationale perspectief op inclusief onderwijs?

Download de digitale Sardes Special dan gratis via het formulier hieronder.

 

Details

  • Redactie: IJsbrand Jepma & Sanne Spiero

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht