Pedagogisch beleidsmedewerker

Met de invoering van de wet IKK zijn kinderopvangorganisaties verplicht om pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in te zetten. Vanaf 1 januari 2022 komt daar voor de voorschoolse educatie (VE) nog extra inzet van een hbo’er bovenop, met als doel de ve-kwaliteit een extra impuls te geven. Sardes denkt graag met gemeenten en kinderopvangorganisaties mee over het creëren van meerwaarde met deze nieuwe functies. 

 

Sardes is op verschillende manieren bij dit nieuwe thema betrokken:

  • Voor het ministerie van OCW deden we onderzoek naar de stand van zaken van de hbo’er in de VE in de G37 en in middelgrote en kleine gemeenten. 
  • Voor het GOAB-traject schreven we een handreiking voor gemeenten over de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie vanaf 2022. Bekijk de handreiking
  • Voor het tijdschrift Management Kinderopvang schreven we een artikel over de meerwaarde van de hbo’er voor de voorschoolse educatie.
  • Samen met de gemeente en uitvoerende organisaties ontwikkelt Sardes in Almere een gemeentelijke aanpak voor de inzet van hbo’ers.
  • In de gemeente Almelo hebben we de stedelijke coaches opgeleid om kwaliteitsmetingen op de VE-groepen te verrichten.
  • Voor verschillende kinderopvangorganisaties (o.a. DAK) bieden we trainingstrajecten voor coaches.

Rapporten over toekomstige hbo-inzet in grote én kleine gemeenten

Rapporten over toekomstige hbo-inzet in grote én kleine gemeenten

Vanaf januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om hbo’ers in te zetten in de VVE. De hoogte van de urennorm staat nog ter discussie. Voorjaar 2019 deed Sardes voor OCW onderzoek naar de inzet van de hbo'er in grote én kleine gemeenten.

Deze twee rapporten - Inventarisatie hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve en De inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve - zijn nu openbaar.

Download de rapporten 

  

Details

  • Auteurs: Marianne van Teunenbroek en Karin vander Heyden