Lerende Kinderopvangorganisatie: een praktijkinstrument

In 2020 introduceerden wij een uniek praktijkinstrument waarmee kinderopvangorganisaties de kwaliteit van hun kinderopvang als lerende organisatie overzichtelijk in kaart brengen. Zodat zij deze gericht kunnen verbeteren én de ontwikkeling van de kinderen optimaal kunnen stimuleren.

Inzicht in lerend vermogen van de kinderopvang

Het instrument toont waar organisaties staan en waar zij zich als lerende organisatie verder in kunnen ontwikkelen. Maar kan naar wens ook inzicht bieden in zaken als het innoverend vermogen en ondernemerschap van uw pedagogisch medewerkers. Het instrument kan flexibel worden toegepast en sluit naadloos aan bij de wensen en behoeften van de organisatie.

Bouwstenen vormen de basis voor het instrument

Het praktijkinstrument is ontwikkeld op basis van het boek ‘Lerenderwijs: samen werken aan de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang’ van Boonstra & Jepma (2014). Dit boek hanteert 7 bouwstenen, waaronder pedagogisch leiderschap, structuur en innovatie (zie voorbeeld hieronder). Samen vormen de bouwstenen een overzichtelijk beeld van de kracht van de kinderopvangorganisatie en laten zij zien waar de meeste potentie voor groei ligt.

Voor wie is het ontwikkeld? 

Het instrument is geschikt voor kinderdagopvang, kortdurende peuteropvang / voorschoolse educatie én buitenschoolse opvang. Het is bij uitstek geschikt om verschillende typen kinderopvang, locaties of medewerkers binnen uw organisatie met elkaar te vergelijken. En biedt concrete verbeterpunten om te leren en professionaliseren als kinderopvangorganisatie. 

Wij gaan graag met u in gesprek

Sardes werkt graag samen met ambitieuze kinderopvangorganisaties die het beste uit hun kinderen én personeel willen halen. Bent u benieuwd wat het praktijkinstrument uw kinderopvang organisatie oplevert? Neem dan contact op met IJsbrand Jepma