Toekomstbestendige strategie

"Onze strategische en data-gestuurde analyse maakt uw strategie toekomstbestendig."

Wilt u een gefundeerde en toekomstbestendige strategie ontwikkelen voor uw kinderopvangorganisatie? Begin dan bij een omgevingsanalyse. Een gedegen omgevingsanalyse is onontbeerlijk bij het strategisch kijken naar de toekomst, rekening houdend met verschillende scenario’s. Sardes brengt uw organisatie, en de omgeving waarin deze functioneert, graag voor u in kaart. We maken daarbij gebruik van de toenemende hoeveelheid openbare gegevens (big data) en leggen verbanden met relevante ontwikkelingen binnen de kinderopvang. De focus op opvangkwaliteit en financiële kaders verbreden we door het betrekken van ontwikkelingen zoals krimp, doorgaande veranderingen in de samenleving en nieuwe regelgeving. Zo zorgen we dat ontwikkelingen, die de toekomst van uw organisatie beïnvloeden, aan het licht komen. Afhankelijk van de behoeften en gebruiken van uw organisatie, doen we dit in een interactief proces met uw directeuren/bestuurders. 

Strategische vragen

Het besturen van een kinderopvangorganisatie brengt strategische vragen met zich mee in twee belangrijke vormen:

1. Wat is de beste strategie voor de komende jaren?
Bijvoorbeeld: hoe worden wij voor ouders een aantrekkelijke opvangorganisatie? 

2. Wat is de beste strategie bij het omgaan met een gebeurtenis of ontwikkeling?
Bijvoorbeeld: een opvangorganisatie ziet dat besturen voor primair onderwijs inzetten op IKC-vorming: hoe moet de kinderopvang zich verhouden tot deze ontwikkeling?

 

Zo gaan wij te werk

Wij ondersteunen opvang- en onderwijsorganisaties bij het maken van organisatiebeleid, waaronder het strategisch beleid. Onze opdrachtgevers waarderen daarbij de data-gestuurde aanpak die verrassende inzichten oplevert. Onze adviseurs starten niet vanuit een specifieke hypothese, maar kijken met een open blik naar alle relevante data. Zo herkennen we onderliggende patronen en verbanden en lukt het om tot nieuwe, relevante inzichten te komen.

Het proces dat wij met u doorlopen, om een strategie voor de toekomst te ontwikkelen, bestaat uit de volgende drie stappen:

Wat weten we?        Stap 1: data- en informatieverzameling.
Wat zegt dit?            Stap 2: betekenisvolle ordeningen van de data en informatie.
Waar leidt dit toe?  Stap 3: opties en scenario’s.

 

Meer weten?

Neem contact op met één van onze adviseurs.