Gemeenten

Prijs en kwaliteit van de voorschoolse educatie: een route naar een reële uurprijs.

“Wat is een redelijke uurprijs voor voorschoolse educatie?” 

Dit is een vraag die veel gemeenten ons stellen. Ons antwoord is dan: “Dat ligt er aan…” En dan volgen wedervragen als: "Wat verstaan jullie onder kwaliteit? Zit alles in de uurprijs of zijn er ook nog extra subsidies? Hoe groot en hoe zwaar zijn de groepen? Met welke uitdagingen hebben de aanbieders te maken? Welke extra investeringen zijn wenselijk?" Kortom, het bepalen van de uurprijs is een hele puzzel. Het is dan ook niet gek dat in veel gemeenten discussie ontstaat over de uurprijs. Een passende uurprijs

Wilt u de uurprijs voor uw gemeente bepalen? Dan helpen wij u graag deze inhoudelijk én financieel te onderbouwen. Door een constructief gesprek met u en de aanbieders te voeren over de VE-kwaliteit en de tijd, inzet en kosten die daarmee gemoeid zijn. Met ons rekenmodel vertalen we de inhoudelijke keuzes vervolgens naar een passende uurprijs. In zes stappen naar een stevig fundament

1. Startgesprek met gemeente

2. Inventarisatie bij kinderopvangaanbieders

De kinderopvangorganisaties ontvangen een digitale ‘vragenlijst’ over hun activiteiten en inzet op het gebied van VE. De vragenlijst gaat in op een tiental kwaliteitsdimensies, zoals ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en opbrengstgericht werken. In een (digitaal of telefonisch) 1-op-1 gesprek met Sardes en/of met de gemeente is er vervolgens ruimte om dit verder toe te lichten.

3. Eerste werksessie 

In een gezamenlijke sessie met gemeente en aanbieders beantwoorden we vragen als: wat verstaan we onder kwaliteit? Wat is minimaal noodzakelijk, wat doen we extra? Bij wie zijn welke taken belegd? Hoe tevreden zijn we over de huidige uitvoering? Welke wensen zijn er? Welke taken en activiteiten willen we bekostigen in de uurprijs en welke niet?

4. Concept kwaliteitskader en concept uurprijs

Sardes verwerkt de opbrengsten van de werksessie in een concept kwaliteitskader en berekent op basis van dit kader een concept uurprijs. Deze wordt ter voorbereiding op de tweede werksessie naar de deelnemers opgestuurd.

5. Tweede werksessie

We bespreken de concept documenten. 

6. Definitief kwaliteitskader en uurprijs

We verwerken de feedback uit de werksessie en komen tot een definitief kwaliteitskader en bijpassende uurprijs. 


Opbrengst

De opbrengst van het traject is tweeledig: een kwaliteitskader en een financiële berekening. Het kwaliteitskader is overzicht van de kwaliteitsaspecten van voorschoolse educatie.


Prijsindicatie

Het hele traject bedraagt – afhankelijk van de keuzes – tussen de €7.500 en €10.000.