Zorg voor Basisvaardigheden

Veel zorgprofessionals hebben te maken met laaggeletterde patiënten en cliënten. Zij signaleren dat patiënten en cliënten te laat of niet op de afspraak verschijnen, moeite hebben met het begrijpen van de zorgverlener en het opvolgen van de gegeven adviezen. Dit kan komen omdat patiënten en cliënten moeite hebben lezen en schrijven, en dit zelf niet durven vertellen. Om hen goed te kunnen helpen is het van belang om laaggeletterdheid tijdig te herkennen, te weten hoe u hiermee omgaat en erover in gesprek gaat met de patiënt. Daar richt het programma Zorg voor basisvaardigheden zich op. 

Behoefteonderzoek

Het programma Zorg voor basisvaardigheden voert een behoefteonderzoek uit naar de uitdagingen van zorgprofessionals omtrent laaggeletterdheid en hun scholingsbehoefte. Samen met de input van experts en ervaringsdeskundigen vormt dit onderzoek de basis voor de trainings- en scholingsmaterialen, die op dit moment in ontwikkeling zijn. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Doe mee
Bent u professional in de zorg? Dan helpt u het programma door deze korte vragenlijst in te vullen.  


Laaggeletterdheid bestrijden: belang voor de zorg

Onderzoek toont aan dat er veel verbanden zijn tussen gezondheid en laaggeletterdheid. Zo beperkt het mensen bijvoorbeeld in het vinden en toepassen van informatie over ziekte, gezondheid en gezond leven. Ook blijkt dat laaggeletterden vaker zorg en hulpverlening nodig hebben (De Greef & Segers, 2016; Rademakers, 2014). Investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid komt zowel de patiënt of cliënt, de zorgprofessional als de samenleving ten goede. 

Nieuw: inventarisatie scholingsaanbod

We hebben een inventarisatie gemaakt van het huidige (scholings)aanbod voor zorgprofessionals. In dit overzicht vindt u onder andere factsheets, video's, presentaties, rapporten, websites én een actueel aanbod van trainingen en cursussen rondom laaggeletterdheid in de zorgMeer weten over dit programma?
Neem contact met ons op via telefoonnummer 030 - 232 62 00 of per e-mail


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.