Zorg voor Basisvaardigheden

Veel zorgprofessionals hebben te maken met laaggeletterde patiënten en cliënten. Zij signaleren dat patiënten en cliënten te laat of niet op de afspraak verschijnen, moeite hebben met het begrijpen van de zorgverlener en het opvolgen van de gegeven adviezen. Dit kan komen omdat patiënten en cliënten moeite hebben lezen en schrijven, en dit zelf niet durven vertellen. Om hen goed te kunnen helpen is het van belang om laaggeletterdheid tijdig te herkennen, te weten hoe u hiermee omgaat en erover in gesprek gaat met de patiënt. Daar richt het programma Zorg voor Basisvaardigheden zich op.

Het programma Zorg voor Basisvaardigheden is een samenwerking tussen Sardes en HANNN, onder het Tel mee met Taal actieprogramma. 
 

Conferentie Taal & Gezondheid

Binnen het programma Zorg voor Basisvaardigheden vinden in 2021 interactieve conferenties plaats over Taal & Gezondheid, georganiseerd door HANNN en Sardes. Voor meer informatie over de eerste conferentie en de aanmeldlink, klik dan hier

Mediacampagne

Naast de taalconferentie lanceren we in 2021 ook een mediacampagne, welke zich met name richt op zorgprofessionals en laaggeletterdheid. Met een serie artikelen worden praktijksituaties en tips vanuit zorgprofessionals gedeeld ter inspiratie. 

Behoefteonderzoek 

Uit het onderzoek naar de uitdagingen en scholingsbehoefte van zorgprofessionals omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten, blijkt dat de helft zich onvoldoende toegerust voelt om laaggeletterdheid te herkennen. Slechts 10% van de zorgprofessionals makte mee dat een cliënt zelf aangaf niet goed te kunnen lezen of schrijven. Het blijkt lastig om laaggeletterde cliënten te verwijzen. 


Laaggeletterdheid bestrijden: belang voor de zorg

Onderzoek toont aan dat er veel verbanden zijn tussen gezondheid en laaggeletterdheid. Zo beperkt het mensen bijvoorbeeld in het vinden en toepassen van informatie over ziekte, gezondheid en gezond leven. Ook blijkt dat laaggeletterden vaker zorg en hulpverlening nodig hebben (De Greef & Segers, 2016; Rademakers, 2014). Investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid komt zowel de patiënt of cliënt, de zorgprofessional als de samenleving ten goede. 

Nieuw: inventarisatie scholingsaanbod

We hebben een inventarisatie gemaakt van het huidige (scholings)aanbod voor zorgprofessionals. In dit overzicht vindt u onder andere factsheets, video's, presentaties, rapporten, websites én een actueel aanbod van trainingen en cursussen rondom laaggeletterdheid in de zorgMeer weten over dit programma?

Kijk op de Zorg voor Basisvaardigheden pagina van HANNN, of neem contact op met Puk Witte, projectleider van Zorg voor Basisvaardigheden, zie hiernaast voor de juiste contactgegevens. 


The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.