Doorgaande lijn voorschool - school

De overgang van kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool is spannend. Zowel voor kinderen als voor de ouders. Professionals, van voorschoolse voorzieningen en basisscholen, zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen. Maar hoe ziet een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool eruit? En hoe kun je die het beste vormgeven?
 

Zo zorgt u voor een kindvriendelijke overgang

  • Zorg voor een goede samenwerking en afstemming tussen voorzieningen;
  • net als een goede overdracht van informatie over kinderen;
  • en een doorgaande lijn in het aanbod.
  • Ook de pedagogische-didactische aanpak en het omgaan met ouders is hierbij van belang.
     

Kwaliteitskaart

Sardes biedt een kwaliteitskaart die u kunt gebruiken om de samenwerking, aan de doorgaande lijn, in beeld te brengen. Ook bepaalt u hiermee welke verbeterpunten er zijn. De verwachtingen van de onderwijsinspectie zijn in de kwaliteitskaart verwerkt.

 

Meer informatie en downloads