Doorgaande lijn voorschool - school

De overgang van kinderen van het kinderdagverblijf naar de basisschool is spannend. Zowel voor kinderen als voor de ouders. Professionals, van voorschoolse voorzieningen en basisscholen, zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen. Maar hoe ziet een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool eruit? En hoe kun je die het beste vormgeven?

Sardes biedt op veel verschillende manieren ondersteuning op dit onderwerp. Een greep uit onze eerdere projecten:

  • voor het ministerie van SZW brachten we in kaart welke rol ouders spelen bij de overgang van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal naar de basisschool.
  • voor de gemeente Haarlem ontwikkelden we kwaliteitskaart aan de hand van gesprekken met voor- én vroegschool en werden concrete vervolgafspraken gemaakt
  • voor gemeenten bieden we gezamenlijke studiedagen voor voorscholen en basisscholen
  • in Lelystad deden we evaluatieonderzoek naar de doorstroomgroepen (peuter/kleuter)
  • we schrijven regelmatig handreikingen en artikelen op dit onderwerp. Zie bijvoorbeeld de Sardes Special

  

Kwaliteitskaart

Sardes biedt een kwaliteitskaart die u kunt gebruiken om de samenwerking, aan de doorgaande lijn, in beeld te brengen. Ook bepaalt u hiermee welke verbeterpunten er zijn. De verwachtingen van de onderwijsinspectie zijn in de kwaliteitskaart verwerkt.

 

Meer informatie en downloads

 

 

Dag kinderdagverblijf, hallo school!

Dag kinderdagverblijf, hallo school!

De overgang van kinderen van kinderdagverblijf naar basisschool kan beter. Kindvriendelijke overgang wordt gekenmerkt door samenwerking en afstemming, overdracht van informatie over kinderen, doorgaande lijn in aanbod, betrokkenheid van kinderen en ouders.  

De praktische handreiking ‘Dag kinderdagverblijf, hallo school! van Sardes helpt kinderdagverblijven en basisscholen om de overgang soepel te laten verlopen. De handreiking beschouwt de overgang als een gefaseerd proces van:
1) afscheid nemen en loskoppelen van het kinderdagverblijf
2) overstappen
3) wennen en inpassen op de basisschool.

Daarbij zijn relaties tussen kinderen, ouders en medewerkers van kinderdagverblijven en basisscholen van groot belang. In deze relaties kunnen talrijke maatregelen en activiteiten worden uitgevoerd om het overgangsproces in goede banen te leiden. De handreiking is in samenspraak met de praktijk gemaakt en bevat vele goede praktijkvoorbeelden. De handreiking is handig met het oog op de invoering van de Wet IKK, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat (www.veranderingenkinderopvang.nl).

Download de gratis handreiking  via het formulier hieronder.

Details

  • Auteurs: M. Rooken, J. Kruiter, IJ. Jepma

Download formulier


 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht