"Wij laten pm’ers en leerkrachten meer resultaat halen uit taallessen, taalactiviteiten en taalkansen op alle momenten van de dag. Wij doen dit door inzichten vanuit wetenschap en praktijk te combineren en te vertalen naar het dagelijks handelen in opvang en onderwijs."

 

Onze visie op taal en lezen

Stimuleren van de taalvaardigheid van (jonge) kinderen helpt hen in hun ontwikkeling. Taal is een belangrijke pijler in de activiteiten van Sardes. Wij richten ons vooral op de professionals: op hun vaardigheden om met kinderen te praten, woorden en handelingen uit te leggen, en kinderen ruimte te geven zelf iets in te brengen. Goed taalonderwijs is  betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Voor optimale taalstimulering is een taalkrachtige school nodig, met leerkrachten die de hele dag door uitdagende gesprekken met leerlingen voeren en met vakleerkrachten die kansen voor taal benutten. De taalkrachtige school werkt bovendien, in samenwerking met de bibliotheek, aan een doorgaande lijn in leesplezier.

 

Wilt u meer weten over wat onze aanpak voor taal kan betekenen, neem dan contact op met Kees, Karin, Tessa of Robine.