Lezen blijft belangrijk 


Waar leesbevordering in het primair onderwijs op veel scholen al een vanzelfsprekendheid is, lijkt het op vo-scholen lastiger te zijn. Maar het is wel hard nodig, want bijna één op de vijf 15-jarige leerlingen heeft een taalachterstand (OECD, 2015) en driekwart van de docenten op het vmbo vindt het leesvaardigheidsniveau van leerlingen onvoldoende (monitor dBos vmbo, 2017).

Docenten en onderzoekers zijn het er over eens dat het ontzettend belangrijk is dat ook vo-leerlingen werken aan hun leesvaardigheid en hun leesmotivatie. Er moet dus iets gebeuren om te voorkomen dat deze generatie kansen misloopt als gevolg van een taalachterstand, want laaggeletterdheid bestrijden nadat jongeren het onderwijs hebben verlaten is eigenlijk geen haalbare kaart. Lees de factsheet Genezen kan niet, voorkomen wel.

Wij helpen scholen graag om leerlingen in het vo aan het lezen te krijgen. Wij maken daarbij gebruik van onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden.  Vorig jaar hebben wij hier ook goede ervaringen mee opgedaan in het traject Kopgroep dBos vmbo.

 

Lees meer >