Taal in het mbo

"Goed taalonderwijs is  betekenisvol, interactief, strategisch en geïntegreerd in alle vakken. Voor optimale taalstimulering is een taalkrachtige school nodig, met leerkrachten die de hele dag door uitdagende gesprekken met leerlingen voeren en met vakleerkrachten die kansen voor taal benutten. De taalkrachtige school werkt bovendien aan een doorgaande lijn in leesplezier."

 

Taal in het mbo

Veel vo- en mbo-scholen worstelen met het lage taalniveau van leerlingen, terwijl leerlingen steeds meer moeten kennen en kunnen. Hoe hier als school mee om te gaan? Aandacht en tijd is nodig voor preventie én curatie van taalachterstanden. Vaak is er echter alleen in het vak Nederlands expliciete aandacht voor taal, terwijl taal in alle vakken een rol speelt. Sardes helpt scholen om schoolbreed aan taal te werken.

 

Laaggeletterdheid voorkomen

Om laaggeletterdheid te voorkomen is het zaak dat kinderen blijvend leesvaardigheid en leesmotivatie verwerven. Immers, goede lezers kunnen lezen en willen lezen. Alleen een longitudinale (0 tot 18+ jaar), structurele aanpak kan ervoor zorgen dat alle kinderen het onderwijs als vaardige en gemotiveerde lezers verlaten. Sardes helpt samenwerkende instellingen (gemeente, opvang, onderwijs, bibliotheken) om een visie op het voorkomen van laaggeletterdheid te ontwikkelen en die visie om te zetten in een doelgerichte, praktische samenwerking.

 

Meer lezen?

Sardes Special nr 18 - Taal leren in authentieke contexten

Serie brochures Meer lezen, beter in taal