Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer

Het rapport over het verleggen van de verantwoordelijkheid van het leerlingenvervoer dat Sardes in opdracht van OCW heeft geschreven is op 25 februari 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de voortgangsbrief over Passend onderwijs. De minister wil het leerlingenvervoer (gehandicaptenvervoer én signatuurvervoer) voorlopig bij de gemeenten houden, maar sluit niet uit dat de verantwoordelijkheid in de toekomst wordt verlegd. Gemeenten willen af van de verantwoordelijkheid van het leerlingenvervoer; samenwerkingsverbanden passend onderwijs staan echter niet te springen om het over te nemen.

Details

  • Auteurs: Sjak Rutten, IJsbrand Jepma, Wander van Es
  • Sardes, 2012, 72 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)Meer weten?