Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk

Succesverhalen uit de Vversterk-praktijk

Het landelijke project Vversterk heeft als doel om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. In opdracht van Vversterk is onderzocht of de Vversterk-nascholing daadwerkelijk effecten heeft op het gedrag van de leidsters en leerkrachten op de werkvloer, dus in de dagelijkse praktijk. Deze publicatie beschrijft een aantal succesverhalen. Er zijn ook tips opgenomen van leidsters en leerkrachten om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de werkvloer te verbeteren.

 

 

 

Details

  • Auteurs: Madeleine Hulsen, Edwin Dubbelman, Inge Visser, Sanne Weijers (Oberon)
  • Redactie: Sabine Peterink (Sardes)
  • Sardes, 2009, 42 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)