Sardes Special nr 6 - Passend onderwijs

Sardes Special nr 6 - Passend onderwijs

Passend Onderwijs richt zich onder meer op de verbetering van de onderwijszorgstructuur, de aansluiting daarvan bij (jeugd)zorg, de stroomlijning van de indicatiestelling en de verbetering van de kwaliteit van de scholen op het vlak van onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Deze speciale editie van Sardes wil schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten, regionale expertisecentra en andere partijen ondersteunen bij de invulling van passend onderwijs. De diverse artikelen brengen de kansen die daarbij liggen in beeld.

Details

  • Auteurs: Luc Greven, Alfons Timmerhuis
  • Redactie: Elise Schouten
  • Sardes, 2008, 36 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)