Percepties bekostiging onderwijszorg

De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) heeft Sardes gevraagd om bij het onderwijsveld na te gaan hoe er gedacht wordt over een andere systematiek voor financiering van de speciale onderwijszorg, de zogeheten budgetfinanciering. Welke beelden leven er en wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van de huidige financieringssystematiek?

Het rapport schetst in vogelvlucht de wijze waarop nu de speciale onderwijszorg in Nederland is gefinancierd en welke beleidsontwikkelingslijn er in de nabije toekomst mag worden verwacht. Vervolgens laat het zien welke beelden er bij de gesprekspartners van regionale netwerken en landelijke belangenorganisaties leven ten aanzien van de verschillende aspecten van budgetfinanciering en wat de voorkeursvarianten zijn bij de toekomstige inrichting van budgetfinanciering.

Details

  • Auteurs: IJsbrand Jepma, Alfons Timmerhuis
  • Sardes, 2009, 82 blz.Meer weten?