Sardes Special nr 13 - Ouderbetrokkenheid (download)

Sardes Special nr 13 - Ouderbetrokkenheid (download)

Ouderbetrokkenheid thuis blijkt van grote invloed op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Daarvoor is een goede samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school aan de ene kant en de ouders aan de andere kant van essentieel belang.

De Nationale Oudermonitor laat echter zien dat ruim een kwart van de ouders geen steun ervaren van de school in de opvoeding van hun kinderen, terwijl zij dat wel willen. Het thema van deze Sardes Special sluit daar bij aan. Van verschillende kanten wordt belicht hoe ouderbetrokkenheid ertoe doet om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. Er komen veel partijen aan bod: de OECD vanuit internationaal perspectief, het ministerie van OCW, gemeenten, basisscholen, de onderwijsinspectie, VVE-instellingen en de ouders.

De Special laat zien hoe er aan ouderbetrokkenheid wordt gewerkt en geeft ideeën en praktijkvoorbeelden. 

 

Details

  • Auteurs: Jeroen Aarssen, Sandra Beekhoven, Kees Broekhof, Hans Cohen de Lara, Karin Hoogeveen, Laura de Jong, Sjak Rutten, Frank Studulski, Heleen Versteegen, Dré van Dongen
  • Redactie: Karin Hoogeveen
  • Sardes, 2012, 50 blz.
  • ISBN: 9789055631Meer weten?