Georganiseerd afkijken 2 (download)

Georganiseerd afkijken 2 (download)

De tweede brochure over de specialisatie ‘Het jonge kind’ op de pabo geeft de lezer een doorkijk in twee pabo’s, namelijk Driestar educatief in Gouda en de Marnix Academie in Utrecht. Pabo’s die al langer een specialisatie ‘Het jonge kind’ uitvoeren.

We hebben gepraat met studenten van Driestar educatief en op de Marnix Academie spraken we met Eefje van der Zalm, Grace Postma en Jan Karel Verheij, onder andere over ouderbetrokkenheid. Verder de weerslag van een gesprek met Jozef Kok, een adviseur die al langere tijd betrokken is bij het curriculum van de pabo en de laatste jaren actief heeft meegewerkt aan het advies van de Commissie Kennisbasis Pabo. Daarnaast treft u een interview aan met twee nieuwe lectoren voor het jonge kind, professor dr. Sineke Goorhuis-Brouwer en dr. Ineke Oenema-Mostert. Zij lichten het onderzoeksprogramma Early Childhood toe dat zij in Hogeschool Stenden uitvoeren. Tot slot staat in deze brochure een samenvatting van het onlangs verschenen boek “Baanbrekers en boekhouders”, waarin Frea Janssen-Vos terugkijkt op een halve eeuw onderwijs aan kleuters. De brochure sluit af met een reflectie op onze bevindingen.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski, Karin Hoogeveen
  • Redactie: Elise Schouten
  • Sardes, 2013, 40 blz. (gratis te downloaden in onze webshop)
  • ISBN: 9789055631193Meer weten?