Inspiratie over de grens

Inspiratie over de grens

Werken kinderdagverblijven in het buitenland met een curriculum? Welke sociale doelen streven ze na? Hoe houden zij rekening met de wensen van ouders? Zijn kinderen met speciale behoeften ook welkom?
Op deze en andere vragen geeft deze brochure antwoord. Het beschrijft de sociale aspecten van kinderopvang in vijf landen: België, VS, Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland.
'Inspiratie over de grens" is een uitgave van het project Vversterk. Dit project heeft als doel om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Details

  • Auteurs: Karin Westerbeek, Denise Bontje, Nadine de Roode
  • Sardes, 2009, 75 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)
  • ISBN: 9789055630974