Evaluatie van de innovatieve kinderopvang

Evaluatie van de innovatieve kinderopvang

De Wet kinderopvang biedt met een experimenteerregeling de mogelijkheid tot het aanwijzen van innovatieve vormen van kinderopvang. Voor de evaluatie van dit experiment heeft Sardes op verzoek van het ministerie van OCW een onderzoek uitgevoerd onder gastouderbureaus, GGD-inspecteurs, gastouders en vraagouders. Centrale vragen: hoe heeft het aanbod van de innovatieve gastouderopvang zich sinds 2005 ontwikkeld? welke maatregelen nemen gastouders en gastouderbureaus om verantwoorde kinderopvang conform de wet te bieden?


Van de 292 gastouderbureaus die aan het onderzoek hebben meegewerkt, hebben er 151 (51%) in 2008 innovatieve opvang aangeboden. In 2007 waren dat er 57. Van de gastouders biedt ruim 5% innovatieve opvang aan. Wanneer alleen gekeken wordt naar de bureaus die innovatieve opvang in hun pakket hebben dan is het percentage ruim 6%. De meeste daarvan vangen maximaal 5 kinderen op. Vraagouders die gebruik maken van innovatieve gastouderopvang, doen dit doorgaans voor één of twee kinderen. De meeste gastouderbureaus stellen aanvullende eisen aan innovatieve gastouderopvang. Deze betreffen vooral de kwaliteit van de gastouder (ervaring en opleiding), de leeftijd van de kinderen (maximaal aantal jonge kinderen) en de opvangruimte. Het rapport is op 23 december 2008 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Details

  • Auteurs: Karin Hoogeveen, Karin Westerbeek, Anne Luc van der Vegt, Nadine de Roode
  • Sardes, 2008, 62 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)

Meer weten?