Beroep: Gastouder

Beroep: Gastouder

De toegenomen gastouderopvang en de behoefte aan professionalisering van gastouders is aanleiding geweest voor een inventarisatie onder gastouders en gastouderbureaus. Deze brochure geeft een beeld van de professionaliseringsideeën en wensen van gastouders op het gebied van de ontwikkeling van het kind. 'Beroep: gastouder' is een uitgave van het project Vversterk. Dit project heeft als doel om de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie te verbeteren en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Details

  • Auteurs: Nadine de Roode, Karin Westerbeek, Sabine Peterink
  • Sardes, 2009, 34 blz. (gratis te downloaden via onze webshop)