De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf

Over taal stimuleren bij peuters en schoolgaande kinderen is veel bekend, maar voor baby's en dreumesen bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom hebben het Expertisecentrum Nederlands en Sardes een handreiking ontwikkeld voor leidsters van kinderen van nul tot twee jaar in kinderdagverblijven. De handreiking biedt de leidster inzicht in het taalverwervingsproces van jonge kinderen en geeft tal van ideeën om ook bij heel jonge kinderen aan de slag te gaan met taalstimulering.

Details

  • Auteurs: Heleen Versteegen (Sardes); Janneke Corvers, Annie van der Beek, José Hillen, Annemieke Pecht (Expertisecentrum Nederlands)
  • Sardes, 2008, 55 blz. (te bestellen via onze webshop)
  • € 21,10Meer weten?