De schakelklas 7

De schakelklas 7

De Schakelklas Informatiereeks is een reeks brochures die Sardes heeft gemaakt in opdracht van het Ministerie van OCW. De brochures zijn verschenen in het kader van de landelijke verspreiding van de resultaten van de pilots schakelklassen.

Deel 7 beschrijft een van de varianten: de schakelklas als verlengde schooldag waar leerlingen gedurende minimaal 2,5 uur per week na de reguliere schooltijd extra taalactiviteiten krijgen aangeboden. De brochure laat zien hoe de keuze voor een dergelijke schakelklas tot stand komt, waar rekening mee gehouden dient te worden bij de opzet, welke taalactiviteiten een plaats kunnen krijgen in de VSD-schakelklas, hoe de afstemming met het reguliere curriculum eruit kan zien en hoe de afstemming tussen de groepsleerkrachten en de vakkrachten vorm kan krijgen. Er worden voorbeelden beschreven uit de praktijk van scholen die ervaringen hebben opgedaan met schakelklasonderwijs in de verlengde schooldag. Ook geeft de brochure tips en suggesties voor gemeenten en scholen die een VSD-schakelklas willen inzetten om taalachterstanden te verkleinen.

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof, Karin Hoogeveen
  • Sardes, 2008, 24 blz. (gratis te downloaden)Meer weten?