Meer lezen beter in taal - vmbo

Meer lezen beter in taal - vmbo

Een van de meest onderschatte effectieve maatregelen die scholen kunnen treffen is een structureel beleid rond vrij lezen en vrijetijdslezen. Talloze wetenschappelijke studies tonen aan dat lezen een sterke bijdrage kan leveren aan de taalontwikkeling van leerlingen. 

Voor vmbo-scholen is de taalontwikkeling van leerlingen veelal een bron van zorg. Veel vmbo-leerlingen komen de school binnen met een beheersing van de Nederlandse taal die onder het gemiddelde ligt en die een belemmering kan vormen voor succesvolle deelname aan het onderwijs. De achterstanden zijn hardnekkig en scholen slagen er vaak niet in om effectieve maatregelen te treffen om het tij te keren.

Lezen kan een sterke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van leerlingen, zowel van goede lezers als van zwakke lezers. Het is verbazend om vast te stellen dat dit gegeven nauwelijks wordt opgepakt door scholen om de taalontwikkeling van leerlingen te bevorderen. En dat terwijl lezen thuis – aangewakkerd via vrij lezen op school – grote opbrengsten kan opleveren voor de taalontwikkeling, zonder dat dit lestijd op school kost! 

Download de gratis brochure 'Meer lezen beter in taal - vmbo' door hieronder uw gegevens in te vullen.

Details

  • Auteurs: Kees Broekhof

Download formulier


Hierbij geef ik toestemming mijn gegevens op te slaan voor communicatie doeleinden.
 


Vernieuw code ยปAls u de tekst niet kunt lezen
* Deze velden zijn verplicht


Meer weten?