Rapporten over toekomstige hbo-inzet in grote én kleine gemeenten

Rapporten over toekomstige hbo-inzet in grote én kleine gemeenten

Vanaf januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om hbo’ers in te zetten in de VVE. De hoogte van de urennorm staat nog ter discussie. Voorjaar 2019 deed Sardes voor OCW onderzoek naar de inzet van de hbo'er in grote én kleine gemeenten.

Deze twee rapporten - Inventarisatie hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve en De inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve - zijn nu openbaar.

Download de rapporten 

  

Details

  • Auteurs: Marianne van Teunenbroek en Karin vander Heyden