Leren in de 21ste eeuw

Leren in de 21ste eeuw

Een boek over onderzoekend en actief leren: werkvormen en didactieken die leerlingen uitnodigen meer betrokken te zijn op en bij het eigen leren. Niet ‘vrijer’ of minder gestructureerd maar juist doelgericht werken aan het onderwijs van de toekomst. 

 

Inhoud

H1  Zes trends in beeld
1.1 Globalisering
1.2 Voorbij de industrialisering: sectorale verschuiving
1.3 Meer mogelijkheden met ICT
1.4 Andere ideeën over onderwijs en kennis
1.5 Andere ideeën over leren
1.6 De zorg over gelijke kansen
1.7 Tot slot

H2 Gemotiveerd, onderzoekend en actief leren
2.1 Een nieuwe metafoor
2.2 Flow, spel en autonomie
2.3 Onderzoekend en actief leren
2.4 Onderzoekend en actief leren herkennen
2.5 Ja, maar …
2.6 Verder met de pedagogische driehoek
2.7 Tot slot

H3 Onderwijsmodellen voor onderzoekend en actief leren
3.1 Projectonderwijs, problembased learning,design based learning
3.2 Coöperatief leren
3.3 Ontwerpend en ontdekkend leren
3.4 International Primary Curriculum
3.5 Thematisch onderwijs
3.6 Tot slot

H4 De rol van de leerkracht
4.1 Een andere visie op leren
4.2 Andere rol van de leerkracht
4.3 Vragen stellen
4.4 Tot slot

H5 De rol van de leerling
5.1 Wat voor mensbeeld hebben wij van de leerling?
5.2 Motivatie
5.3 Andere verwachtingen van het gedrag van de leerling
5.4 Tot slot

H6 De bronnen en de omgeving
6.1 Formele, non-formele en informele leeromgevingen
6.2 Ruimte en tijd als pedagogisch instrument
6.3 Beter omgaan met bronnen: het belang van mediawijsheid
6.4 Rond de school: ouders en thuis
6.5 Tot slot

H7 Opbrengsten vaststellen
7.1 Kwaliteitszorg
7.2 Opbrengstgericht en doelgericht werken
7.3 Het belang van anders toetsen
7.4 Onderzoek naar het meten van opbrengsten
7.5 Reflecteren
7.6 Tot slot

H8 Schoolontwikkeling voor onderzoekend en actief leren
8.1 Schoolontwikkeling en lerende organisatie
8.2 Keuzes en afwegingen in de schoolontwikkeling
8.3 Een voorbeeld: de Vuurvlinder in Den Haag
8.4 Tot slot

H9 Ten slotte

Bijlage De nieuwe vaardigheden

 

Details

  • Auteurs: Frank Studulski m.m.v. Tessa van Velzen en Anne Hoogenboom
  • Redactie: Tekstbureau Elise Schouten, Wesepe
  • ISBN: 9789055631391
  • € 23,15Meer weten?