Sardes Special nr 22 - De stem van ouders voor succesvolle samenwerking

Sardes Special nr 22 - De stem van ouders voor succesvolle samenwerking

Ouders en professionals hebben elkaar nodig om kinderen tot bloei te laten komen. Dat is inmiddels breed bekend. Maar hoe krijg je een goede band met alle ouders? Niet alleen met die leuke moeder die altijd vrolijk is en voor iedereen klaar staat, maar ook met ouders van wie je de taal niet spreekt, ouders die een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben of ouders met een heel andere achtergrond dan die van jou, bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn uit hun eigen land. En vergeet de mannen niet, ook zij vinden hun kind belangrijk en willen graag betrokken worden.

In de Special ‘De stem van ouders voor succesvolle samenwerking’ laten we zien hoe je er als professional in de kinderopvang of het onderwijs voor kunt zorgen dat je alle ouders in beeld krijgt. Ook het voortgezet onderwijs en het mbo komen aan bod. ‘Leraren zijn passanten in het leven van kinderen en hun ouders’, zo schrijft een van de auteurs. Dat is zeker waar, maar iedereen herinnert zich nog wel een leraar of andere belangrijke persoon die het verschil kan maken, dus realiseer je hoe belangrijk je bent als passant.

We hebben deze Special samen met Ouders & Onderwijs gemaakt, want dat is bij uitstek de organisatie die de stem van de ouders laat horen. Diverse auteurs, onder andere van de Hogeschool Rotterdam, ITTA, Ouders & Onderwijs en Sardes, laten zien hoe belangrijk het is om naar ouders te luisteren, verwachtingen af te stemmen en hoe je dat kunt doen. De rode draad vormt het vergroten van kansen van kinderen en jongeren, de kern van het werk van Sardes.

Inhoud

De 'Staat van de ouder' in po en vo - Arline Spierenburg 

Wat wil de man? - Ellen Donkers en Karin Hoogeveen

Samenwerken met vluchtelingenouders - Paulien Muller

Samenwerken met laaggeletterde ouders - Martine van der Pluijm

Samen vertrekken, met moeders én vaders -Heleen Versteegen

Passend onderwijs of passende kinderen en hun ouders - Mark Weghorst

Het startgesprek: vliegwiel voor ouderbetrokkenheid - Arline Spierenburg

Expeditie basisschool: naar een betere communicatie - Heleen Versteegen

Hardnekkige tradities in oudercontacten doorbreken - Mariëtte Lusse

Ouders en school: betrokken in dezelfde taal - Marlies Elderenbosch en Niki Moeken 

Ouderbetrokkenheid in het mbo: hobbels en oplossingen - Annette Diender

 
Deze Special laat zien dat er verschillende manieren zijn om naar ouders te luisteren: in face-to-face gesprekken, via mails, fora op websites, panels, huisbezoeken etc. De vorm moet passen bij de groep ouders die u wilt bereiken, maar het belangrijkste is: een open en uitnodigende houding en oprechte belangstelling. Wij hopen dat de artikelen in deze special u inspireren bij de communicatie met uw ouders!

Erratum
Wel een klein erratum: In de inleiding is per abuis vermeld dat Mariëtte Lusse en Annette Diender de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders ontwikkelen. Deze Gereedschapskist geeft Mariëtte echter uit met haar onderzoeksgroep. Met Annette Diender schreef zij het (op haar proefschrift gebaseerde) boek: ‘Samenwerken aan schoolsucces. School en ouders in vo en mbo’. Annette Diender, Mariëtte Lusse en ook Martine van der Pluijm en negen andere auteurs, schreven elk een artikel in de special.

Details

  • Redactie: Karin Hoogeveen en Heleen Versteegen
  • ISBN: 9789055631360
  • € 11,30Meer weten?