Handboek Kindcentra - vernieuwde editie

Handboek Kindcentra - vernieuwde editie

In deze herziene, geactualiseerde versie van het handboek, zijn nieuwe inzichten, instrumenten en beleidsontwikkelingen toegevoegd.

Steeds meer kinderopvangorganisaties en scholen bundelen hun krachten in (integrale) kindcentra, ook wel IKC’s genoemd. In dit handboek beschrijven we wat een kindcentrum is en in welke gevallen het meerwaarde kan bieden, hoe je een kindcentrum op zet en wat je zoal moet regelen. Daarbij geven we verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Het handboek bestaat uit drie delen en een epiloog.

  • In het eerste deel leggen we uit wat een kindcentrum is en wat de achter-gronden van een kindcentrum zijn. 
  • Het tweede deel gaat over de vraag hoe je aan de slag kunt gaan met een kindcentrum: het zijn aanwijzingen voor het proces om tot een kindcentrum te komen. 
  • In deel drie gaat het om het ‘wat’. We behandelen een aantal deelaspecten van het kindcentrum. Soms zijn het achterliggende vragen, soms zijn het vraagstukken die zich opdringen door de uitwerking van het concept van het kindcentrum.
  • In het epiloog staat een nieuwe stip aan de horizon. Dat klinkt een beetje zwaar, maar het rapport over het kindcentrum dat in 2010 verscheen (Klankbordgroep IKC en Studulski, 2010), was gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. In het epiloog doen we een poging om verder te denken.
  • In de bijlage is een aantal praktische handreikingen opgenomen.

Er staan in dit handboek ook vier portretten. Het is zeer inspirerend om met mensen te spreken over hun praktijkervaringen en dat kunnen we iedereen dan ook aanraden. Elk portret is ‘gefilmd’ vanuit een ander perspectief: een gemeente, een schoolbestuur, een individueel kindcentrum en een kinderopvangorganisatie. Ieder bekijkt de ontwikkeling van het kindcentrum vanuit een eigen perspectief. Samen vormen zij een interessante puzzel.

Details

  • Auteurs: Frank Studulski en Joke Kruiter
  • Redactie: Tekstbureau Elise Schouten, Wesepe
  • ISBN: 9789055631278
  • € 23,15Meer weten?