Artikel in HJK (02/2017) Doorgaande lijn voorschool-school

Hester Heerdink en Karin Hoogeveen schreven het artikel: Doorgaande lijn voorschool-school.

Sommige kinderen popelen om naar de 'grote school' te gaan, voor anderen is het een angstig moment. Het helpt enorm als kinderen al weten welke juf of meester ze krijgen en in welk lokaal ze straks zitten. Ook voor ouders is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs. Professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen. Maar hoe ziet een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool eruit en hoe kun je die vormgeven?

Lees meer in het hele artikel van Hester Heerdink en Karin Hoogeveen.

Details

Geen details voor deze publicatie.Meer weten?